Maak werk van uw ambitie
De vragen die u mij stelt hebben vaak met de volgende situaties te maken:

  • Ik ben uitgegroeid in mijn eigen organisatie en ik wil me elders oriënteren op de volgende stap in mijn loopbaan.

  • Ik raak mijn baan kwijt en moet op zoek naar een andere functie.

  • Ik vind het lastig om mij goed te presenteren bij sollicitaties en netwerken. Dat wil ik verbeteren.

    Tot mijn deelnemers reken ik bestuurders en managers in de publieke sector:
    ministeries, provincies, gemeenten, onderwijs, branche-organisaties en zelfstandige bestuursorganen.
    Mensen die werk willen maken van hun ambitie.

Van der Meij & Partners

"Een ontmoeting met Marie-José is gericht op werkelijk contact en uitwisseling van zaken, die er toe doen. Zij schuwt daarbij heldere feedback niet. Marie-José is iemand, waar ik graag naar verwijs vanwege haar analytische blik, kennis, ervaring, netwerk en door de persoon wie zij is." Jelleke Harkema De Context